Tagasi

TAIMEKAITSE JA TÕRJEVAHENDID

Feromoonpüünis õunapuu võrgendkoile

Õunapuu võrgendikoi liblikad kooruvad nukkudest juuli teisel poolel, nende lendlus kestab umbes kuu aega ja toimub hämaras, tavaliselt tuulevaikse ilmaga. Kasutades 2-3 õunapuu- võrgendikoi feromoonpüünist saate avastada selle kahjuri olemasolu oma aias ja hinnata püünispüükide abil tema arvukust oma aias. Kasutades püüniseid suuremal arvul võib nende abil kahjurliblikaid välja püüdes ära hoida nende arvukuse edasist kasvu aias.

Feromoonpüünistes kasutatavad kummikapslikesed on immutatud võrgendikoi emasliblika poolt eritatava lõhnaaine – feromooni analoogiga, mis meelitab püünisesse sama liigi isasliblikaid.
Feromoonid pole mürgised ja kasutatavad doosid (l mg) on imeväikesed ega saasta loodust.

 

Õunapuu-võrgendikoi liblikate väljapüük feromoonpüünistega sobib selle kahjuri tõrjeks väga hästi just koduaedadesse, kus ei soovita üldse kasutada või kasutatakse võimalikult vähe insektitsiide.


Väljapüügiks tuleb arvestada püünis iga täiskasvanud õunapuu või kahe noore puu kohta, ning riputada need kindlasti kõrgemale, soovitavalt 2-3 m kõrgusele, kuna kahjurliblikad lendlevad peamiselt õunapuu krooni ülemises kolmandikus.

3-4 nädala möödudes tuleks selleks ajaks enamasti juba parasjagu tolmunud ja putukate ning prahiga kattunud liimpõhi püünised kindlasti välja vahetada. Kui lendlus kestab kauem (oleneb peamiselt ilmastikust), tuleks juuli teisel poolel välja vahetada nii liimpõhi kui ka dispenser.
Kui tagavarakapslit ei vajata, võib seda suletud pakendis jahedas kohas säilitada ja kasutada järgmisel kevadel.

  • 6.73 €