E-poe tingimused

OÜ Nurmiko AK, registrikoodiga 12915609, Juuliku tee 3, Saku vald 75512, Harjumaa (edaspidi Poe haldaja või AK) ja klient, kes vormistab Nurmiko Aianduskeskuse hallatavas e-poes www.nurmiko.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on Klient kinnitanud, et on tutvunud ning nõustub müügitingimustega (on kokku leppinud järgnevates tingimustes).

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

 

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla. Seda saab kontrollida päringu teel enne tehingu sõlmimist (aianduskeskus@nurmiko.ee).

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja/või kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.3.1. AK-l on õigus tellitud (toote pildil näidatud) lillede mitteolemasolul asendada pildil näidatud lilled teiste sama liiki või sarnast värvi lilledega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote valmistamise. Lillede asendamise korral tagab AK, et tellimuse rahaline väärtus säilib.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Iga toote või transpordi maksumuse kohta saab küsida lisainfot kirjutades AK elektronpostile (aianduskeskus@nurmiko.ee) või helistades AK telefonile (+ 372 6 737 530).

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.6. AK võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist vaid Eesti Vabariigi piires, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

2.7. Kui Klient on tellimuse e-poes vormistanud, kohustub e-poe töötaja hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul edastama Kliendile arve ( juhul, kui tellitud toode on laos olemas), kus on väljatoodud tellitud tooted ning transpordi maksumus vastavalt Kliendi soovitud sihtkoha kaugusele, kauba kogusele, kaalule ning suurusele.

2.7.1 Tellitud toote puudumisel, annab AK sellest hiljemalt järgmisel tööpäeval Kliendile teada ning teatab kauba saabumisest AK-sse ning sellest tulenevalt saadab kliendile arve, kui kaup on saabunud AK-sse.

2.8. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.9. Müük toimub siis, kui Klient on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

2.10. Kuni tellimuse eest täieliku tasumiseni on soovitud kaup AK omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

 

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal teha pakutavasse teenusesse muudatusi ning sh muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse üldjuhul läbi samal päeval või järgneval tööpäeval ning Kliendiga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.

4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg peale arve tasumist on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul, kui toode on laos olemas, suudame toote Kliendini (Tallinn ja selle lähiümbrus) tarnida samal päeval, kui tellimus on esitatud enne kella 12:00. Juhul, kui AK ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Klient võib soovi korral sellisel juhul tellimuse tühistada ja AK-l on kohutus 30 päeva jooksul Kliendile raha tagasi kanda.

4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud päeval vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel Kliendiga.

4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel.

1. Kullerpakk

2. Klient  tuleb ise järele

4.5.  Tellimus väljastatakse AK-st pärast arve õigeaegset tasumist.

4.6. Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.7. AK ei vastuta kullerifirmale üle antud kauba kohaletoomise viivituste eest.

 

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil aianduskeskus@nurmiko.ee või helistada numbril +372 6737 530. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

 

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.1.1. Vastavalt Eesti Vabariigi tarbijakaitse seadusele (26.04.12, nr.1-1/12-019) ei  laiene garantii-ja  tagastamisõigus kiirestiriknevatele kaupadele, mille hulka kuuluvad ka lilled.

6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele.

6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgedeta.

6.4. Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab AK endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. AK ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise või aegumise eest tavalise kasutamise korral.

6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.5.1. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kannab Klient.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

6.9. Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.

 

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta.

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

 

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse vormistamisel nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

9. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast (E-poest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg). Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate pretentsioonide lahendamiseks, peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Nurmiko e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

10. Vastutus

10.1 AK vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab AKe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

10.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10.4. AK ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.